X
Nasze usługi
Wsparcie informatyzacji przedsiębiorstw i rozwój e-biznesu.

Nasi specjaliści posiadają bardzo duże doświadczenie związane z pozyskiwaniem środków na informatyzację przedsiębiorstw. Dotychczas z powodzeniem pozyskiwaliśmy dofinansowanie na realizację projektów związanych z e-biznesem B2B i e-usługami.
Podsumowując, pozyskujemy środki na:

     - uruchomienie innowacyjnych e-usług i portali internetowych,
     - wdrożenia systemów informatycznych,
     - badania naukowe związane z opracowaniem nowych technologii informatycznych,
     - budowę społeczeństwa informacyjnego – projekty związane z nabywaniem nowych umiejętności przez osoby wykluczone cyfrowo.

Wdrożenie innowacyjnych narzędzi ICT w przedsiębiorstwie pozwala znacząco zmniejszyć ilość monotonnych, rutynowych zadań wykonywanych przez pracowników firmy, co w efekcie pozwoli pracownikom skupić się na głównym celu działania przedsiębiorstwa. Dzięki informatyzacji i automatyzacji pracy możliwe jest również skrócenie wielu procesów przebiegających w przedsiębiorstwach.

Jeżeli są Państwo zainteresowani pozyskaniem ww. wsparcia, prosimy o kontakt z naszymi Konsultantami.

X
Nasze usługi
Wsparcie badań naukowych i rozwojowych (B+R).

Istnieje wiele instrumentów pomocowych, zarówno pochodzących ze środków unijnych, jak i krajowych przeznaczonych na wsparcie badań naukowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa. Przewidujemy, że Ilość środków przeznaczonych na wsparcie badań w naszym kraju będzie jeszcze wzrastać. Do roku 2020 poziom nakładów na badania naukowe i rozwojowe w Polsce ma wynieść 1,7 % PKB. W ramach perspektywy unijnej 2014 – 2020 możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na ww. cel głównie w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Badania naukowe finansowane mogą być również w ramach programu Horyzont 2020, w ramach którego przewidziane jest 80 mld euro na działania związane z działalnością badawczo – rozwojową.

X
Nasze usługi
Wsparcie eksportu

W ramach perspektywy unijnej 2007-2013 polscy przedsiębiorcy mieli możliwość pozyskania dofinansowania na działalność eksportową w ramach programu POIG 6.1 „Paszport do eksportu”. Ww. mechanizm wsparcia pozwalał dofinansować promocję polskiej gospodarki poprzez organizację m.in. imprez targowych, misji gospodarczych jak i organizację spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Kontynuację ww. programu w ramach perspektywy unijnej 2014-2020 będzie stanowić Działanie POIR 3.2. W ramach ww. programu dofinansowanie będą mogły również uzyskać organizacje tzw. Otoczenia Biznesu. Ww. program pozwoli również sfinansować realizację projektów badawczych związanych z branżą eksportową.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) również oferuje dofinansowanie związane z ekspansją zagraniczną – w ramach programu Go_Global.pl możliwe jest pozyskanie środków na strategię rozwoju przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, jak również dofinansowanie uczestnictwa w imprezach targowo wystawienniczych. Dofinansowanie eksportu będzie możliwe również w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W celu uzyskania informacji na temat oferty wsparcia w konkretnym województwie prosimy o kontakt z naszymi Konsultantami.

X
Nasze usługi
Rozliczanie projektów unijnych

Nasi konsultanci posiadają wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu różnego rodzaju projektów – zarówno finansowanych ze środków unijnych (np.: POIG, RPO, Horyzont 2020), jak i ze środków krajowych (np.: projekty NCBiR, NFOSiGW, itp.). Do tej pory rozliczyliśmy projekty unijne na łączną sumę ok. 40 mln zł.
W ramach rozliczenia projektu unijnego oferujemy Państwu następujące usługi:
     1. Przygotowywanie wniosków o płatność, harmonogramów i innych dokumentów niezbędnych do właściwego rozliczenia projektu,
     2. Przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem przetargowym,
     3. Prowadzenie bieżącej korespondencji z Instytucją Pośredniczącą,
     4. Weryfikację dokumentacji dostarczonej przez Beneficjenta i Wykonawcę usług,
     5. Wsparcie w zakresie przygotowywania sprawozdań okresowych.

Co ważne, oferujemy Państwu nie tylko usługi związane z bieżącym rozliczeniem projektu, lecz również przeprowadzamy wewnętrzną kontrolę projektu, będącą symulacją kontroli przeprowadzanej przez uprawnioną instytucję. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest wykrycie potencjalnych uchybień związanych z realizowanym projektem, a tym samym zapobiec zmniejszeniu/zwrotowi otrzymanej dotacji.

X
Nasze usługi
Preferencyjne kredyty i pożyczki

W ramach perspektywy unijnej 2014-2020 znaczna część środków została przeznaczona na tzw. wsparcie zwrotne, w formie niskooprocentowanych pożyczek. Wsparcie tego typu polecamy szczególnie przedsiębiorstwom, których profil działania nie pozwala na uzyskanie dotacji unijnych z powodu zbyt niskiego poziomu innowacyjności projektu, jak również przedsiębiorstwom pragnącym koszt finansowania inwestycji. Koszty preferencyjnych pożyczek pochodzących ze środków europejskich jest bowiem znacząco niższy niż koszt kredytów oferowanych przez banki i komercyjne instytucje kredytowe. Preferencyjną pożyczkę możemy uzyskać na każdy rodzaj inwestycji i w zależności od rodzaju programu w ramach którego oferowana jest pożyczka bądź kredyt wynosi najczęściej od 2 % do 8 %. Quest Consulting oferuje kompleksowe usługi w zakresie analizy możliwości pozyskania kredytu/pożyczki oraz przygotowania w sposób kompleksowy dokumentacji niezbędnej do otrzymania środków przez przedsiębiorstwo.

X
Tel. +48 501 959 584 | Fax: + 48 22 354 66 03 | biuro@questconsulting.com.pl   

Wsparcie informatyzacji i rozwój e-biznesu.

Nasi specjaliści posiadają bardzo duże doświadczenie związane z pozyskiwaniem środków na informatyzację przedsiębiorstw. Dotychczas z powodzeniem pozyskiwaliśmy m.in. dofinansowanie związane z e-biznesem B2B i e-usługami.

Wsparcie badań naukowych i rozwojowych.

W ramach perspektywy unijnej 2014 – 2020 możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na ww. cel głównie w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Badania naukowe finansowane mogą być również w ramach programu Horyzont 2020.

Wsparcie eksportu przedsiębiorstw. 

W ramach perspektywy unijnej 2007-2013 możliwe było pozyskanie dofinansowania w ramach programu POIG 6.1. Ww. mechanizm wsparcia pozwalał dofinansować promocję polskiej gospodarki poprzez organizację m.in. imprez targowych.

Rozliczanie projektów unijnych.       

Nasi konsultanci posiadają wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu dotacji, dzięki czemu nie musisz się martwić kontrolą realizowanego projektu.

Dlaczego wybrać Quest Consulting?
 • CENY

  Koszt pozyskania dotacji unijnych jest średnio 60 % niższy niż w dużych firmach doradczych.

 • EFEKTY

  81% przygotowanych przez nas projektów uzyskało dofinansowanie. ..................................................

 • KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

  Prowadzimy projekty unijne od początku(od przygotowania dokumentacji aplikacyjnej) do samego końca (aż do rozliczenia projektu i kontroli Instytucji Zarządzającej).

 • NIE BOIMY SIĘ WYZWAŃ

  Podejmujemy się poprawy projektów, które uzyskały bardzo niską ocenę w ramach oceny przez Komisję Konkursową.

QUEST CONSULTING TO PROFESJONALNE DORADZTWO DLA TWOJEJ FIRMY
Pozyskanych kredytów preferencyjnych
Pozyskanych Dotacji
Poleceń
Zadowolonych Klientów